Laat u juridisch adviseren en begeleiden in het geval van verkeersovertredingen zoals snelheidsovertredingen, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, door het rood licht rijden, of parkeerovertredingen.

Heeft u juridisch advies of bijstand nodig bij dagvaarding of strafrechtelijke vervolging door een ernstige verkeersovertreding? U bent slachtoffer van verkeersagressie of een ongeval en wenst een schadevergoeding voor de geleden schade te bekomen?

Wij behandelen tevens het ‘verkeersrecht’ in al zijn aspecten wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, en dit zowel in de hoedanigheid van slachtoffer als van verdachte.

Ook voor het bekomen van een schadevergoeding als gevolg van een verkeersongeval waarvoor u niet aansprakelijk bent, of voor feiten begaan door derden buiten het verkeersrecht zoals onder meer diefstal en/of beschadigingen van goederen, slagen en verwondingen, en lichamelijke letsels al dan niet met werkonbekwaamheid tot gevolg, kan u bij ons terecht.

Wenst u meer informatie over verkeersrecht?
Neem dan contact op met ons!