Bij nieuwbouw, renovatie of verbouwen van een woning komt veel kijken. Zowel technisch en financieel als juridisch. Voor aannemers of opdrachtgevers uit de bouwsector is het prettig om vooraf te weten welke juridische mogelijkheden er zijn als er bij een realisatie problemen ontstaan.

Een aannemer kan failliet gaat terwijl de constructie nog niet is afgerond. Verbouwingen kunnen op een teleurstelling uitlopen als blijkt, dat door een aannemer niet is gedaan werd was overeengekomen.

Complete informatie over bouwrecht valt moeilijk te vinden. In wetteksten, rechtspraak en op het internet valt informatie te verkrijgen over bouwrechtelijke onderwerpen. Maar deze informatie is telkens verspreid.

Wij bieden informatie en rechtshulp aan ieder die betrokken is bij bouwzaken, zoals opdrachtgevers, aannemers, architecten, schade-experts en gemeenten.

Wenst u meer informatie over bouwrecht?
Neem dan contact op met ons!