Collectieve schuldenregeling heeft als doel mensen ‘een tweede kans’ te bieden. De procedure is er op gericht om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de schuldeisers en die van de schuldenaar. De schuldenaar dient op een menswaardige manier zijn financiële situatie onder controle te brengen en dit onder gerechtelijke bescherming en onder de begeleiding van een schuldbemiddelaar.

Iedereen kan door omstandigheden onafhankelijk van zijn eigen wil in financiële problemen geraken.


Dit mag geen reden zijn om zonder inspraak helemaal overgeleverd te worden aan derden. Bij een collectieve schuldenregeling wordt een schuldbemiddelaar aangesteld door de rechtbank. Deze erkende schuldbemiddelaar kan in het kader van een collectieve schuldenregeling, de terugbetalingen spreiden over een periode van enkele jaren. Dit is uw beste garantie op gerechtelijke waarborgen en controle. Na afloop van de termijn van de collectieve schuldenregeling is de schuldenaar volledig schuldenvrij.

Bent u opzoek naar een schuldbemiddelaar?
Neem dan contact op met ons!